ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2562


(ข้อมูล ณ วันที่ 22/05/2019)
ข้อมูลเตียง เตียงชาย เตียงหญิง
เปิดบริการ 378 316
ชำระเงินแล้ว 376 271
จองไว้-รอชำระเงิน 2 11
ว่าง - รับได้อีก 0 34