ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2563


(ข้อมูล ณ วันที่ 16/08/2020)
ข้อมูลเตียง เตียงชาย เตียงหญิง
เปิดบริการ 418 384
ชำระเงินแล้ว 412 358
จองไว้-รอชำระเงิน 0 1
ว่าง - รับได้อีก 6 25