ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2560


(ข้อมูล ณ วันที่ 24/11/2017)
ข้อมูลเตียง เตียงชาย เตียงหญิง
เปิดบริการ 416 394
ชำระเงินแล้ว 7 12
จองไว้-รอชำระเงิน 283 280
ว่าง - รับได้อีก 126 102