ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2560


(ข้อมูล ณ วันที่ 21/02/2018)
ข้อมูลเตียง เตียงชาย เตียงหญิง
เปิดบริการ 368 368
ชำระเงินแล้ว 341 325
จองไว้-รอชำระเงิน 1 0
ว่าง - รับได้อีก 26 43