ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2562


(ข้อมูล ณ วันที่ 18/08/2019)
ข้อมูลเตียง เตียงชาย เตียงหญิง
เปิดบริการ 420 388
ชำระเงินแล้ว 408 372
จองไว้-รอชำระเงิน 0 0
ว่าง - รับได้อีก 12 16