ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562


(ข้อมูล ณ วันที่ 16/11/2019)
ข้อมูลเตียง เตียงชาย เตียงหญิง
เปิดบริการ 400 364
ชำระเงินแล้ว 303 294
จองไว้-รอชำระเงิน 0 3
ว่าง - รับได้อีก 97 67