ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2561


(ข้อมูล ณ วันที่ 23/01/2019)
ข้อมูลเตียง เตียงชาย เตียงหญิง
เปิดบริการ 316 328
ชำระเงินแล้ว 298 300
จองไว้-รอชำระเงิน 1 2
ว่าง - รับได้อีก 17 26