ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562


(ข้อมูล ณ วันที่ 20/01/2020)
ข้อมูลเตียง เตียงชาย เตียงหญิง
เปิดบริการ 400 364
ชำระเงินแล้ว 304 297
จองไว้-รอชำระเงิน 0 0
ว่าง - รับได้อีก 96 67