ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2561


(ข้อมูล ณ วันที่ 21/10/2018)
ข้อมูลเตียง เตียงชาย เตียงหญิง
เปิดบริการ 418 384
ชำระเงินแล้ว 404 369
จองไว้-รอชำระเงิน 0 0
ว่าง - รับได้อีก 14 15