ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2561


(ข้อมูล ณ วันที่ 24/06/2018)
ข้อมูลเตียง เตียงชาย เตียงหญิง
เปิดบริการ 402 346
ชำระเงินแล้ว 356 304
จองไว้-รอชำระเงิน 7 6
ว่าง - รับได้อีก 39 36