ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2562


(ข้อมูล ณ วันที่ 20/03/2019)
ข้อมูลเตียง เตียงชาย เตียงหญิง
เปิดบริการ 118 110
ชำระเงินแล้ว 67 31
จองไว้-รอชำระเงิน 2 5
ว่าง - รับได้อีก 49 74